Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa ogłasza nabór wniosków do lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI.

Jest to czwarta edycja programu realizowanego przez Fundację.
Program Działaj Lokalnie jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO na terenie powiatu staszowskiego (gminy: Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek, Łubnice, Połaniec, Oleśnica, Szydłów).

W ramach programu można pozyskać granty do 6.000 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności.

W tym roku łączna pula na granty wynosi 55.000 zł.

Nabór wniosków potrwa od 29 kwietnia do 5 czerwca 2016 r.

Realizacja projektów powinna trwać od 3 – 6 m-cy w okresie od lipca do grudnia 2016 r.

Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem GENERATORA wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/