Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, działające na rzecz dobra wspólnego na terenie powiatu staszowskiego (gminy: Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek, Łubnice, Połaniec, Oleśnica, Szydłów) do zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku:

REGULAMIN Działaj Lokalnie X Staszów 2017
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
WNIOSEK Działaj Lokalnie X Staszów 2017 – do zapoznania się przed edycją właściwego wniosku w Generatorze wniosków

Informujemy, że nabór wniosków Działaj Lokalnie 2017
potrwa od 28 kwietnia 2017 r. do 7 czerwca 2017 r.

zloz wniosek

Harmonogram działań Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie na rok 2017/2018

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”

28 kwiecień 2017

Składanie ofert w ramach konkursuDziałaj Lokalnie X”

od 28 kwietnia do 7 czerwca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu przez niezależną komisję konkursu i ogłoszenie wyników

do 20 czerwca 2017

Podpisanie umów z grantobiorcami i przekazanie dotacji
na realizację zadania

do 30 czerwca 2017

Szkolenie dla beneficjentów- organizacji i grup, które otrzymały dofinansowanie

po 30 czerwca 2017

Realizacja projektów, które zostały dofinansowane

od lipca do grudnia 2017

Monitoring i promocja projektów

od lipca do grudnia 2017

Gala podsumowująca 5 edycji Programu Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim

luty 2018

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:

Anna Bańka, Justyna Górska – Sekuła
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa – Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie z siedzibą przy ul. Parkowej 10, 28 – 200 Staszów,
e- mail: dzialaj@fundacjafarma.pl
tel. 609 499 065
Dyżury w każdą środę w godzinach od 15:00 – 17:00