Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, działające na rzecz dobra wspólnego na terenie powiatu staszowskiego (gminy: Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Staszów, Osiek, Szydłów) do zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku:

REGULAMIN Działaj Lokalnie Staszów 2018
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
WNIOSEK Działaj Lokalnie Staszów 2018 – do zapoznania się przed edycją właściwego wniosku w Generatorze wniosków

Informujemy, że nabór wniosków Działaj Lokalnie 2018
potrwa od 07 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.

zloz wniosek

Harmonogram działań Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie na rok 2018/2019

Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”

07 maja 2018

Składanie ofert w ramach konkursuDziałaj Lokalnie”

od 07 maja do 11 czerwca 2018

Spotkania informujące dla potencjalnych grantobiorców w gminach Łubnice, Staszów, Połaniec, Osiek

od 09 maja do 11 czerwca 2018

Spotkania informujące dla potencjalnych grantobiorców w gminie Osiek

15 maja 2018

Spotkania informujące dla potencjalnych grantobiorców w gminie Staszów

16 maja 2018

Rozstrzygnięcie konkursu przez niezależną komisję konkursu i ogłoszenie wyników

do 20 czerwca 2018

Podpisanie umów z grantobiorcami i przekazanie dotacji
na realizację zadania

do 30 czerwca 2018

Szkolenie dla beneficjentów- organizacji i grup, które otrzymały dofinansowanie

po 30 czerwca 2018

Realizacja projektów, które zostały dofinansowane

od lipca do grudnia 2018

Monitoring i promocja projektów

od lipca do grudnia 2018

Gala podsumowująca 6 edycji Programu Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim

luty 2019

 

Przedłużamy termin składania wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie do 11-06-2018 do 23:59

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:

Magdalena Marynowska
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa – Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie z siedzibą przy ul. Parkowej 10, 28 – 200 Staszów,
e- mail: magdalena.marynowska@fundacjafarma.pl
tel. 609 499 065
Dyżury w każdą środę w godzinach od 15:30 – 18:00