Dokumenty do pobrania

1. Regulamin
2. Wniosek
3. Karta oceny formalnej
4. Karta oceny merytorycznej
5. Klauzula informacyjna ARFP
6. Klauzula informacyjna ODL- FARMa
7. Opis faktur
8. Oświadczenie wolontariusza
9. Oświadczenie darczyńcy