Nasz zespół tworzą osoby, które mają ogromne doświadczenie pracy w trzecim sektorze:

Anna Bańka – Koordynator i Księgowa Działaj Lokalnie,Koordynator Działaj Lokalnie, Członek Zarządu Fundacji FARMa, prowadzi własne biuro rachunkowe, obsługuje obecnie 7 organizacji pozarządowych z powiatu. Osoba z doświadczeniem w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł publicznych, w tym środki z Programu Kapitał Ludzki, Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Doświadczona w obsłudze Programu Działaj Lokalnie w latach 2013-2015.

Magdalena Marynowska – Członek Zarządu Fundacji FARMa, przez 8 lat pełniła funkcje dyrektora w M-GOK w Osieku. Od 2013 roku zaczęła się jej przygoda z Fundacją FARMa. Na początku była opiekunem w rewelacyjnym programie Mania Działania grupy Fotomaniacy. Kolejnym ważnym projektem, w którym tez pracowała z młodzieżą był program Młodzi Gospodarze. Od 2015 jest członkiem zarządu Fundacji FARMa.

Agnieszka Turek – Specjalista ds. promocji w Programie Działaj Lokalnie, osoba z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji działań promocyjnych projektów społecznych.

Zdjęcie: Inauguracja Programu Działaj Lokalnie X, nasz zespół oraz przedstawiciele organizacji i grup nieformalnych, który otrzymały dofinansowanie.