Nasz zespół tworzą osoby, które mają ogromne doświadczenie pracy w trzecim sektorze:

Justyna Górska – Sekuła – Koordynator Działaj Lokalnie, Członek Zarządu Fundacji FARMa, osoba z kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, rozliczaniu i raportowaniu projektów, pracy z młodzieżą, animacji lokalnej. Była opiekunką (coachem) młodzieży w Programie Mania Działania a następnie jego koordynatorką. Z wykształcenia pedagog. Animator w programie Działaj Lokalnie oraz Młodzi Gospodarze.

Anna Bańka – Księgowa Działaj Lokalnie, Członek Zarządu Fundacji FARMa, prowadzi własne biuro rachunkowe, obsługuje obecnie 7 organizacji pozarządowych z powiatu. Osoba z doświadczeniem w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł publicznych, w tym środki z Programu Kapitał Ludzki, Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Doświadczona w obsłudze Programu Działaj Lokalnie w latach 2013-2015.

Ewa Szpakowska – Specjalista ds. promocji w Programie Działaj Lokalnie, osoba z doświadczeniem przy realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych do projektów z programu Kapitał Ludzki na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Programu Działaj Lokalnie w 2015 r.

Zespół Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie

Na zdjęciu od lewej: Justyna Górska–Sekuła – koordynator programu „Działań Lokalnie” w Staszowie, Anna Bańka – księgowa programu „Działań Lokalnie” w Staszowie, Ewa Szpakowska – specjalista ds. promocji programu „Działaj Lokalnie” w powiecie staszowskim oraz Barbara Zamożniewicz – Rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.