Edycja 2015

 

Program Działaj Lokalnie w 2015 roku realizowany jest na terenie powiatu staszowskiego dzięki wsparciu finansowemu od samorządów gmin: Staszów, Połaniec, Osiek, Rytwiany, Szydłów,  Bogoria, Łubnice.

 

1. „Kotuszów – Nasza Mała Ojczyzna jej piękno i kultura ludowa”

 Bractwo Jakubowe, osoba do kontaktu: ks. Jerzy Sobczyk, tel. 604-621-247

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

 

Celem głównym projektu jest ukazanie piękna Kotuszowa i kultury lokalnej poprzez organizację plenerowych wystaw dzieł twórców ludowych oraz konkursu fotograficznego.

Odbędą się: wystawy plenerowe dzieł lokalnych twórców, konkurs fotograficzny „Piękno mojej Małej Ojczyzny w obiektywie”, spotkanie rodzin w plenerze.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Kotuszów, gmina Szydłów.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Kotuszowa, jak również pobliskich miejscowości oraz turyści.

 

2.  „Młodzieżowa Giełda Talentów”

Stowarzyszenie ,,Buczyna”, osoba do kontaktu: Jolanta Gałęza-Terelak, tel. 508-580-269

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30.

 

Celem głównym projektu jest promocja kreatywności i aktywności twórczej wśród młodzieży.

Odbędą się warsztaty tematyczne: stylizacja i wizaż, etno-stylizacje, malowanie tkanin użytecznych, pokaz oraz Piknik Plenerowy nad Zalewem Buczyna w Bogorii.

Projekt będzie realizowany w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach oraz na muszli koncertowej.

Uczestnikami warsztatów i pokazu stylizacji będzie młodzież z terenu Gminy Bogoria.

 

3. „Sworoń – wioska, którą znamy i kochamy”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Feniks w Sworoniu, osoba do kontaktu: Aneta Wawrzkiewicz, tel. 605-341-825

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

 

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie terenu wokół dawnej Szkoły i utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Odbędzie się ognisko integracyjne.

Projekt realizowany będzie we wsi Sworoń na terenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sworoniu.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Sworoń.

 

4. „Wilkowska truskawka marką naszej grupy lokalnej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowej i grupa nieformalna Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej, osoba do kontaktu: Ewa Lech- Strzępek, tel. 603-298-008

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-09-30

 

Celem projektu jest promocja lokalnego produktu jakim jest truskawka. Odbędą się warsztaty kulinarne, prezentacja wyrobów w terenie podczas imprez plenerowych tj. „Biesiada Łubnicka” w Łubnicach, „Dożynki Gminne” w Łubnicach oraz „Dzień Plackarza” w Wilkowej oraz zaprezentowanie naszej działalności oraz promocji projektu na nawo powstałej stronie internetowej.

Projekt realizowany będzie we wsi Wilkowa i w miejscowości Łubnice i skierowany jest do mieszkańców wsi Wilkowa oraz gminy Łubnice.

 

5. „Dołącz do GRY!”

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i grupa nieformalna Połaniecki Klub Miłośników Gier i Fantastyki, osoba do kontaktu: Iwona Zielińska koordynator 606-241-146

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-15

 

Głównym celem projektu jest stworzenie cyklu ciekawych inicjatyw kulturalnych dotyczących gier bez prądu i fantastyki.

Będą organizowane: gry terenowe, rozgrywki w Laser Strike, warsztaty plastyczne „Maski”, zostanie nakręcony fabularny film krótkometrażowy o tematyce fantastycznej z udziałem uczestników. Finałowym wydarzeniem będzie konwent II Inwazja Grania w Połańcu, który składał się będzie z games roomu z ponad setką różnych gier planszowych, strefą gier dla dzieci, turniejów gier planszowych i karcianych, sesji RPG oraz wielu innych atrakcji.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Połańca – dzieci w wieku szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

Warsztaty będą prowadzone w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a działania plenerowe na terenie miasta i gminy Połaniec.

 

6. „Boisko Marzeń”

Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym i grupa nieformalna Aktywni Sichowianie, osoba do kontaktu: Marzena Kalek, tel. 502-259-271

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

 

Głównym celem projektu jest budowa altanki lub obiektów małej architektury np. ławek ze stolikami. Działania podjęte zostaną wspólnie z mieszkańcami na zasadzie konkursu na projekt zagospodarowania terenu starego boiska, którego efektem ma być Boisko Marzeń – wyposażone w sprzęt sportowy i zaplecze rekreacyjne.

Uczestnikami są wszyscy bez wyjątku mieszkańcy lokalnej społeczności.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Sichów Mały w gminie Rytwiany.

 

7. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „BUKOWIANIE” i  grupa nieformalna Energicznie na obcasach, osoba do kontaktu: Małgorzata Staszewska, tel. 723-113-394

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

 

Projekt ma na celu integrować lokalną społeczność, zainicjować współpracę i zaangażować rodziców. Odbędą się spotkania z dietetyczką, która wprowadzi uczestników warsztatów w zdrowy tryb życia. Uzupełnieniem tych wykładów będą zajęcia praktyczne nordic walking. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowej techniki marszu z kijkami przez wykwalifikowanego instruktora. Na zakończenie odbędzie się zabawa wiejska.

Odbiorcami będą mieszkańcy wsi Bukowa, dorośli oraz seniorzy.

Projekt będzie w pełni realizowany w miejscowości Bukowa.

 

8. „Zostań Leśnym Latarnikiem”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” i  grupa nieformalna Ratownicy Latarni, Osoba do kontaktu: Katarzyna Mazgaj 784-090-752

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-10-31

 

Głównym celem projektu jest renowacja i remont Latarni Leśnej, a także upowszechnienie wiedzy i tradycji związanej z historią tego miejsca.

W ramach działań zostanie dokonana rekultywacja terenu i renowacja Latarni Leśnej, której historia jest związana z miejscowością, usytuowaną w centrum wsi. Dla dzieci ze świetlicy Jutrzenka w Wiązownicy-Koloni zaplanowano konkurs plastyczny.

Projekt będzie realizowany w przysiółku Grobla w Wiązownicy-Kolonia, gmina Staszów.

Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy sołectwa Wiązownica-Kolonia.

 

9. „Taneczne fascynacje”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej i grupa nieformalna Moc tańca, osoba do kontaktu: Agnieszka Ziółkowska, 784-064-334

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-21

 

Głównym celem jest integracja i aktywizacja młodzieży Gminy Szydłów oraz rozwój Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów, poprzez pozyskanie nowych członków. Wspólne działania będą polegały na zorganizowaniu zajęć tanecznych, sesji zdjęciowej i filmowej oraz uszyciu strojów męskich na pokazy taneczne.

Pokazy taneczne będzie można podziwiać na terenie Gminy Szydłów i na turniejach rycerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Odbiorcami będzie młodzież zaangażowana w pokazy tańca oraz pośrednio ich rodziny i koledzy.

 

10.  „Pierogi, ryby, kapusta i grzyby”

Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicy, osoba do kontaktu: Irena Pogorzelska, 661-959-721

projekt realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-31

 

Celem głównym jest przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji, obyczajów wsi oraz zachęta do wspólnego działania.

Wspólnie będą organizowane warsztaty kulinarne robienia pierogów, łowienie ryb, przyrządzanie i degustacja, grzybobranie, szatkowanie i kiszenie kapusty według przepisów prababć – babć a także spotkanie dla kobiet aktywnych i tradycyjna Wigilia.

Projekt będzie realizowany we wsi Święcica oraz w świetlicy w Pacanówce. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy obu wsi Święcica i Pacanówka.

 

11. „Zwyczaje ludowe w naszej miejscowości”

Stowarzyszenie „Centrum” Sport i rekreacja i grupa nieformalna Tradycja i integracja, osoba do kontaktu: Justyna Mysłek, 783-492-924

projekt  realizowany od 2015-07-01 do 2015-12-31

 

Celem projektu jest integracja miejscowej społeczności i zachęcenie wszystkich do wspólnego działania. Zakupione zostaną stroje ludowe oraz namiot. Zorganizowane będą:

warsztaty z lepienia pierogów i przygotowywania potraw tradycyjnych; Dzień Rodziny podczas którego dla dzieci zorganizowane zostaną różne zabawy, pokaz ludowych strojów, wykonywanie ozdób z bibuły, prezentacja rękodzieła; warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz spotkanie opłatkowe.

Wszystkie działania będą realizowane w miejscowości Łukawica i skierowane do wszystkich mieszkańców z miejscowości Łukawica.

 

12. „Start młodych ambasadorek”

Nazwa inicjatywy DL: Innowacyjne Trio Medyczne, osoba do kontaktu: Dorota Galus, 663-257-464

projekt realizowany od 2015-08-01 do 2015-11-30.

 

Celem głównym jest powołanie grupy Młodych Ambasadorek, składających się z dziewcząt w wieku 16-18 lat, które będą edukowały swoje rówieśniczki. Przeprowadzony zostanie cykl wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych na temat nowotworowej profilaktyki narządu rodnego i gruczołu piersiowego oraz metod planowania rodziny.

Po zakończonych warsztatach przygotowujących Ambasadorki będą działały samodzielnie na terenie swoich środowisk w gminie Staszów. Odbiorcami projektu będą młode dziewczyny w wieku 16-18 lat gminy Staszów.

 

13. „Pasjonaci w działaniu”

Nazwa inicjatywy DL: Grupa Pasjonatów Rękodzieła, osoba do kontaktu: Ewa Kochanowska, 508-510-358

projekt realizowany od 2015-08-01 do 2015-12-31

 

Głównym celem jest integracja z lokalną społecznością, zorganizowanie działań promujących działalność Klubu Pasjonatów Rękodzieła i pozyskanie nowych członków. Współdziałanie z lokalnym środowiskiem oparte będzie o dzielenie się pasjami i podtrzymywanie lokalnych tradycji i dorobek kulturowy. Zorganizowane zostaną:

plenerowe spotkanie integracyjne, pokaz kulinarny oraz konkurs kulinarny na „Najlepsze zimowe domowe przetwory”, wystawa twórczości „Klubu Pasjonatów Rękodzieła Ludowego”; występ Klubu Pasjonatów, prezentujący lokalne przyśpiewki ludowe a także cykl warsztatów o różnej tematyce: rzeźbiarstwo, „malarstwo ludowe na szkle”, pokaz wyrobu pająków świątecznych. Na zakończenie odbędzie się wystawa prac po warsztatowych powstałych w czasie realizacji zadania.

Projekt będzie realizowany w Budynku Świetlicy Wiejskiej w Jurkowicach i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Bogoria.

 

14. „Grzybów żyje zdrowo”

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” i grupa nieformalna Rada Sołecka Zdrowo Zakręcona, osoba do kontaktu: Alicja Sojda, 695-653-705

realizowany od 2015-09-01 do 2015-11-30

 

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, pokazanie nowych – zdrowych form spędzania czasu oraz integracja społeczności.

Planowane są spotkania i konsultacje indywidualne z dietetykiem, zajęcia z fitness, zajęcia z nordic walking, warsztaty kulinarne – „Jak zdrowo gotować”, wspólna degustacja przygotowanych potraw. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w projekcie „Grzybów żyje zdrowo”.

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy sołectwa Grzybów i realizowany na terenie sołectwa.

 

15. „Bawimy się w zuchy”

Nazwa inicjatywy DL:Zuch dziewczyny, osoba do kontaktu: Lidia Bąk, 698-175-893

projekt realizowany od 2015-09-01 do 2015-12-31

 

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze nieformalnym dla dzieci, w której będą miały możliwość spędzania wolnego czasu.

Utworzona zostanie mini-harcówka, zorganizowane będą: ognisko, konkurs plastyczny, festiwal talentów, przedstawienie z okazji Święta Niepodległości oraz wspólna Wigilia. Prace dzieci zostaną zawarte w albumie z pracami dzieci pt. „Moje miasto”.

Odbiorcami projektu będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 8, pracownicy przedszkola, młodzież z 13 SDH ” Wiatr”.

Działania będą odbywać się na terenie Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.

 

16. „Wolontariackie wariacje kulturalne”

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodziezy i rodzin „Bliżej”, osoba do kontaktu: Małgorzata Sokołowska, 509-182-935

projekt realizowany od 2015-09-07 do 2015-12-10

 

Głównym celem projektu jest integracja grupy wolontariuszy i nauka nowych umiejętności, przydatnych zarówno w pracy wolontariackiej jak i w życiu oraz zrealizowanie działań o charakterze kulturalnym.

Dla wolontariuszy zorganizowane będą warsztaty i działania integrujące grupę, wspólne ognisko, wycieczka do teatru, warsztaty kreatywności z żonglowaniem, warsztaty teatralne, nauka tańców integracyjnych. Następnie wolontariusze przygotują spektakl teatralny dla dzieci, który będzie wystawiony w różnych placówkach oświatowych i w Szpitalu w Staszowie oraz przygotują zajęcia animacyjne tańców integracyjnych w gimnazjum i wyemitują audycje (w tym muzyczne) na rzecz młodzieży gimnazjalnej.

Działania będą realizowane na terenie miasta i gminy Połaniec w różnych miejscach: gimnazjum, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, w przedszkolach, szkole podstawowej.

Odbiorcami będą wolontariusze oraz dzieci i młodzież.

 

17. „Szczeglice- wspomnienia łączą pokolenia”

STOWARZYSZENIE SZCZEGLICE- TRADYCJA, KULTURA, ROZWÓJ, osoba do kontaktu: Jolanta Tutak, 723-400-905

projekt realizowany od 2015-10-01 do 2015-12-31

 

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty spędzania czasu wolnego i zaangażowanie mieszkańców w działania dla dobra wspólnego.

Zorganizowane będą cztery imprezy: wycieczka do Kurozwęk, warsztaty kulinarne, polegające na poszukiwaniu tradycyjnych przepisów kulinarnych poprzez rozmowy ze starszymi mieszkańcami wsi i konsultacje z regionalistami, uroczysta akademia dla mieszkańców „W ten świąteczny czas” oraz wspólne kolędowanie – Jasełka.

Działania będą realizowane na terenie Szczeglic i skierowane do wszystkich chętnych mieszkańców.