Edycja 2016

GMINA STASZÓW

1. Ginące zawody oczami wyobraźni

Grupa nieformalna IMPRESJA

Grupa nieformalna IMPRESJA zrealizowała projekt, którego celem było ukazanie pracy rzemieślników reprezentujących „ginące” zawody z pow. staszowskiego, promocja działań artystycznych, rozwijanie zdolności i talentów grupy artystycznej „Impresja”. Podczas projektu zrealizowali następujące działania:

– warsztaty malarskie podczas, których młodzież należąca do grupy Impresja doskonaliła swoje talenty malarskie,

– wykonanie 8 obrazów, ukazujących rzemieślników podczas ich pracy,- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi przedstawicielami ginących zawodów oraz stworzenie filmu promującego ich pracę,

– warsztaty z fotografii portretowej dla młodzieży należącej do grupy Impresja,

– zorganizowanie wernisażu podsumowującego projekt, na którym została zaprezentowana praca młodzieży z grupy Impresja, wystawa obrazów, film z wywiadami, wystawa starych i aktualnych zdjęć przedstawiających rzemieślników, wystawa narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przez rzemieślników.

Wsparcia grupie udzieliło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju mieszkańców osiedla Oględowska ze Staszowa. Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji mieszkańców osiedla Oględowska z grupą Impresja, podtrzymano tradycję i szacunek do przedstawicieli ginących zawodów. Nawiązali współpracę z kilkoma partnerami, którzy bardzo pomogli w realizacji projektu min. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Muzeum Ziemi Staszowskiej, Zakład Fotograficzny Ewa i Krzysztof Czajowie.

2. Retro klasa żywa lekcji historii

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki

Retro klasa to inicjatywa, której głównym celem było ożywienie i uratowanie wyjątkowego budynku oraz ukazanie walorów historycznych i kulturowych regionu. Rezultatem  była unikalna, żywa lekcja historii, gdzie głównie młodzież i dzieci poznawały tajniki dawnej szkoły poprzez aktywne warsztaty, pisania stalówką i gęsim piórem, Za cel postawili sobie również wspólne działanie mieszkańców (międzypokoleniowe) polegające na zaangażowaniu w renowację sali lekcyjnej, sprzątanie i zagospodarowanie terenu, remont ławek i pomocy szkolnych. W swoich działaniach skupili się także na upowszechnianiu  wiedzy i tradycji związanej z historią tego miejsca, integracji społecznej i budowaniu modelu wspólnych działań mieszkańców na rzecz poprawy wizerunku wsi i jej estetyki. W ramach projektu powstała wyjątkowa publikacja, która ukazuję historię szkolnictwa Wiązownicy od 1529 roku. Na oficjalnym otwarciu Retro klasy pojawili się byli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice. Powróciły dawne wspomnienia, sentymenty. Na moment uczestnicy przenieśli się do początku XX wieku i na chwilę zapomnieli o zgiełku otaczającego ich świata. Dzięki pokazowi starych zdjęć wielu uczestników przypomniało sobie swoich kolegów i koleżanek ze szkolnych ław. Odbyła się także wystawa starych zdjęć i wspólna impreza kończąca projekt dla wszystkich chętnych.

3. Rozczytać Staszów

Grupa nieformalna Sympatycy Biblioteki

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców Staszowa,  zarówno młodszych, dorosłych i starszych, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w towarzystwie książki. Podczas trwania projektu grupa inicjatywna zorganizowała wydarzenia:

– „Czytasz i oglądasz” –  2 seanse filmowe będące adaptacjami literatury, które odbyły się w holu Biblioteki.

– „Stary Parka Czyta” – W Starym Parku na Miłośników literatury czekało wiele atrakcji .Dzieci, rodzice, dziadkowie chętnie korzystali z puf, leżaków, kocyków gdzie mogli połączyć przyjemność przebywania na świeżym powietrzu z radością czytania książek. Wspólna inscenizacja „Rzepki” J. Tuwima zintegrowała wszystkich uczestników. Po zmaganiach z literaturą, nadszedł czas na gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, małych książeczek, piłek, plastikowych butelek, balonów czy gazet. Inną atrakcją była zabawa z tekstem, czyli „Sylabowe Puzzle”. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik z grami planszowymi, puzzlami, klockami ,malowanie twarzy. Kolejnym wydarzeniem były 3  spotkania pt.  „Zapomniane bajki naszych dziadków”, które były okazją  do podróży sentymentalnej dla starszych pokoleń w okres dzieciństwa , a dla dzieci swoistą skarbnicą wiedzy o dawnych nieznanych czasach, po wspomnieniach wspólnie czytano, wyświetlano stare bajki oraz wykonywano prace plastyczne.

– Happening-„Strefa chilloutowego czytania” – W „Strefie chilloutowego czytania” na wszystkich przybyłych czekało miejsce przyjazne czytaniu. Podczas happeningu udało się połączyć ze sobą aż sześć akcji w jedno wspólne przedsięwzięcie. Na „Drzewkach Życzeń” można było umieszczać swoje propozycje czytelnicze oraz co chcieliby robić w Bibliotece?  Podczas „Bookcrosingu” uwalnialiśmy książki. Przy wymianie książek nawiązywały się nowe kontakty, prowadzono rozmowy „Wolny mikrofon” – każdy mógł głośno przeczytać fragmenty ulubionych książek i wypowiedzieć się na dowolny temat.

– „IBUK-co to takiego?” wyjaśnialiśmy jak korzystać z platformy Ibuk Libra.

– „Kiermasz książek przeczytanych” okazał się strzałem w dziesiątkę. Miłośnicy książek już od symbolicznej złotówki mogli zaopatrzyć się w stertę używanych, ale wciąż wartościowych tytułów.

4. Ruchliwe Babsztyle

Grupa nieformalna z Niemścic

Inicjatywę prozdrowotną, stworzoną przez Sołtysa i Radę Sołecką, praktycznymi radami dietetycznymi wpiera Ewa Maj. Nowe wskazówki uczestniczki zajęć wykorzystują już w życiu codziennym. Odbyły się także zajęcia z nordic walkingu, w których wzięło udział spore grono osób. Instruktor tej popularnej dyscypliny, Marzena Szczypkowska, zapoznała uczestników z zasadami prawidłowego chodzenia z kijkami, a wspólne spacery grupy osób w różnym wieku wzbudzają niemałe zainteresowanie. Przedostatnie zajęcia obejmowały instruktaż dotyczący techniki nakrywania i dekoracji stołów na różne uroczystości. Na dwugodzinnym spotkaniu Panie przygotowały trzy oryginalne nakrycia stołów. Umiejętności zdobyte w ramach warsztatów kulinarnych mieszkanki Niemścic zaprezentowały podczas ostatnich zajęć z tego cyklu, będących zarazem spotkaniem kończącym cały projekt. Panie samodzielnie wykonały dekoracje stołów oraz przygotowały różnorodne, zdrowe posiłki. Podczas tego spotkania został przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej przebieg całego projektu. Z funduszy pozyskanych na realizację projektu ,,Ruchliwe Babsztyle” zostało doposażone zaplecze kuchenne w sprzęt, który był wykorzystywany przy przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych. Zakupiono także stoły oraz obrusy, które będą dalej służyć lokalnej społeczności w pracach związanych z przygotowaniem różnorodnych imprez okolicznościowych.

5. Lokalne Igrzyska dla Dzieci

Grupa nieformalna

Cykl 6 wydarzeń – konkursów, zawodów, turnieju o różnej tematyce, adresowanych dla dzieci wieku od 6 do 13 lat z terenu Gminy Staszów.

Rozpoczęły się 28 sierpnia, konkursem piosenki podczas „WW Pikniku” w Woli Wiśniowskiej. Do zmagań przystąpiło siedem sześcioosobowych drużyn: „Iskierki” ze Staszowa, „Kurołapki” z Kurozwęk, „Jutrzeniaki” z Wiązownicy, „Szalone Agentki” ze Staszowa, „Zawodnicy z Łukawicy”, „Gagatki” z Woli Osowej oraz „Świetliki” z Czajkowa. Jako pierwsze, ze zwycięstwa cieszyły się Świetliki. Kolejną odsłoną Igrzysk, były rozegrane 16 września Zawody Sportowe, podczas których zwycięstwo wywalczyły „Kurołapki” z Kurozwęk. W Turnieju Wiedzy o Gminie Staszów, który odbył się 14 października w Pałacu w Kurozwękach, najlepiej spisały się Świetliki z Czajkowa przed Kurołapkami Kurozwęki i Jutrzeniankami z Wiązownicy. W Konkursie Plastycznym pt.: „Wiele miejsc – jedna Gmina Staszów” komisja konkursowa przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca Gagatkom z Woli Osowej oraz Świetlikom z Czajkowa. Wystawę wykonanych prac można było przez dwa miesiące oglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów. W sobotę, 19 listopada uczestnicy zmierzyli się w Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Grzybowie – wygrały Jutrzenianki z Wiązownicy. Finał Igrzysk odbył się w 17 grudnia w Czajkowie na spotkaniu Świąteczno – Mikołajkowym. Jury wyłoniło zwycięzców zarówno tej konkurencji, jak i całych Igrzysk. Konkurs Teatralny wygrały ex aequo Jutrzenianki z Wiązownicy i Świetliki z Czajkowa i to one wygrały klasyfikację generalną „Lokalnych Igrzysk Dla Dzieci”. Wszystkie drużyny otrzymały Puchary, a uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe, między innymi słuchawki nauszne, zegarki, smartwatche, bezprzewodowe głośniki, piłki do piłki nożnej, kolorowe girlandy oraz nagrodę niespodziankę wycieczkę dla wszystkich zawodników i ich opiekunów do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. „Zdrowa” rywalizacja wśród drużyn biorących udział w Projekcie nagrodzona nagrodami rzeczowymi będzie wzorem i przykładem dla uczestników oraz innych dzieci, że ciężką pracą można osiągnąć zamierzone cele i mieć satysfakcję z osiągnięcia sukcesu. Również mieszkańcy, z miejscowości z których pochodziły dzieci uczestniczące w Projekcie, którzy jako publiczność czy kibice brali udział w poszczególnych konkursach i zawodach integrowali się, a sukcesy poszczególnych drużyn stawały się również udziałem lokalnej społeczności. Natomiast zakup nagłośnienia, które zostało wykorzystane podczas wszystkich konkurencji (konkursów, zawodów czy turnieju) i było gwarancją sukcesu każdego wydarzenia, zarówno w plenerze (zawody sportowe, konkurs piosenki) jak i w dużych pomieszczeniach (konkurs teatralny i recytatorski) w przyszłości przyczyni się do wyzerowania kosztów związanych z nagłośnieniem planowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć.

 

GMINA RYTWIANY 

6. Przygotowanie i budowa miejsca spotkań rekreacyjnych i towarzyskich dla mieszkańców miejscowości

Stowarzyszenie Wspólna Szczeka

Projektu polegała na budowie altany rekreacyjnej, mieszącej się przy budynku OSP w Szczece jako miejsca wspólnych spotkań i integracji mieszkańców Szczeki oraz sąsiednich miejscowości. Pierwszy etap realizacji projektu polegał przede wszystkim na uporządkowaniu terenu, na którym powstała altana. Miejsce to zostało odpowiednio oczyszczone i uporządkowane, wykonano szereg prac ręcznych oraz koparko-ładowarką. Następnie zebrana została warstwa wierzchnia i nastąpiło wypoziomowanie terenu. Kolejnym etapem było utwardzenie podłoża, przygotowanie miejsca pod położenie obrzeży i kostki brukowej, zalanie stóp pod słupy, ułożenie obrzeży i kostki brukowej. W tym czasie Stowarzyszenie podjęło starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na zakup drewna na budowę konstrukcji altany. Kolejnym etapem prac było wykonanie altany, pokrycie blachą i impregnacja. Finalne prace zakończyły się uporządkowaniem terenu przy altanie. Budowa altany i wszystkie prace z tym związane zostały wykonana przez mieszkańców Szczeki, którzy bardzo zaangażowali się w jej budowę. Mieszkańcy są bardzo dumni, że powstało takie miejsce, które będzie im służyło przez kolejne lata.

7. Byliśmy, jesteśmy, będziemy

Grupa nieformalna Razem raźniej, Razem lepiej

Projekt polegał na przygotowaniu publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200 lecie istnienia”. W przygotowanie publikacji zaangażowano lokalną społeczność uczniowie pod opieką członków grupy nieformalnej i rodziców) ruszyli w poszukiwaniu cennych informacji, dokumentów i fotografii. Odwiedzili najstarsze pokolenie z Sichowa Dużego, Sichowa Małego, Sydzyny, Święcicy, Podborka i Pacanówki. Podróż ta okazała się nieocenionym źródłem informacji. Zdobytą wiedzę od najstarszych absolwentów szkoły, a także z wizyty w archiwum w Krakowie wykorzystali do stworzenia publikacji „ Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200-lecie istnienia” Zorganizowano również spotkanie robocze w Domu Strażaka w Sichowie Małym, w którym udział wzięli: radni, sołtysi, przedstawiciele OSP w Sichowie Małym, Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic, przedstawiciele Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Zespół muzyczny „Standard”, Zespół „ Sichowianie” i Kapela „ Nadwiślanie „. Na spotkaniu omówiono organizację uroczystości Obchodów 200 – lecia szkoły w Sichowie Dużym. Finał działań odbył się we wrześniu podczas obchodów Jubileuszu 200 – lecia Szkoły w Sichowie Dużym, gdzie odbyła się promocja książki i wręczenie jej zaproszonym gościom, darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywności lokalnej społeczności, integracji, wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. W podejmowane działania zaangażowało się bardzo wiele osób z kilku pokoleń. Mieszkańcy Sichowa i Okolic czują się współodpowiedzialni za wizerunek i historię swojej „Małej Ojczyzny”, cieszą się ze wspólnie stworzonego dobra – publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200-lecie istnienia”, która jest cennym źródłem informacji dla nas i przyszłych pokoleń. Grupę nieformalną wsparła Dyrekcja Zespołu szkół w Sichowie Dużym, dzięki tak owocnej współpracy grupa pozyskała ponad 4000 tyś złotych wkłady finansowego do projektu.

8. Lato w piekarniku, na talerzu i w słoiku

Grupa nieformalna Mieszkańcy Podborka

Grupa nieformalna  wspierana przez Gminne Centrum Kultury w Rytwianach zorganizowała  wycieczkę edukacyjną  do hodowli krów u państwa Wołowców, gdzie dzieci miały możliwość nakarmienia zwierząt. Odbył się także konkurs plastyczny „Nasz warzywniak” oraz spotkanie z panią dietetyk, na którym dzieci i dorośli wspólnie przyrządzali posiłki. Podczas Święta Pomidora odwiedzono warzywniak u państwa Masów, zrywano pomidory i wraz z dziećmi gotowano pyszne leczo, a także robiono sałatki. Na Biesiadzie w dniu 20 sierpnia w Podborku zjawiło się wielu mieszkańców. Wspólne przygotowywania wymagały od nich wiele energii oraz pracy, jednak bardzo udana impreza sprawiła, że mieszkańcy zintegrowali się i dostrzegli wartość współdziałania. Czwarte działanie to „Święto śliwki” mające na celu pozyskiwanie ze śliwek wszystkiego, co tylko się dało. Gotowaliśmy powidła, którymi uzupełniliśmy domowe spiżarnie. Piekłyśmy ciasta ze śliwek, a także racuchy. Spotkanie było kameralne, ale spędzone w bardzo miłej atmosferze. Ostatnie działanie podsumowujące projekt to „Andrzejki” na których nie mogło zabraknąć wróżb, tańców i mnóstwo jedzenia. Na uczestników Andrzejek czekały skromne upominki- świeczki andrzejkowe. Organizatorki przygotowały prezentację multimedialną, która pokazała w dużym skrócie całość działania.Projekt skierowany był do mieszkańców miejscowości Podborek. Uświadomił jak ważna jest bezpośrednia współpraca z innymi ludźmi podczas organizacji dużych imprez integracyjnych. Dzięki zrealizowanemu projektowi integracja lokalnej społeczności okazała się sukcesem, a świetlica wiejska stała się bogatsza o zestaw obiadowy, nowe obrusy i garnki.

GMINA BOGORIA 

9. Pierogowa wioska zaprasza – lato z produktem lokalnym

Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria

Wśród działań duże zainteresowanie wzbudził konkurs kulinarny na najsmaczniejsze pierogi „Maryna gotuj pierogi edycja 2016“. 3 lipca do świetlicy wiejskiej w ,,pierogowej wiosce’’ zjechali pasjonaci pysznych pierogów z całego regionu. Czekał na nich szereg atrakcji: warsztaty i rodzinne konkursy kulinarne, wielka degustacja pierogowych smaków, a także koncerty muzyki biesiadnej z zespołem Nadwiślanie i Diament. Stowarzyszenie działa również w zakresie promowania rękodzieła ludowego oraz twórczości lokalnych twórców w oprawie koncertowej muzyki ludowej. Kolejnym działaniem było zorganizowanie w dn. 26 sierpnia 2016 r wernisażu wystawy rękodzieła ludowego. Zaprezentowano prace twórców amatorów z powiatów staszowskiego, opatowskiego i kieleckiego. Zaprezentowano twórczość Leszka Chobota, Władysława Sadłochy juniora i seniora, Józefa Żaka, Marcina Gawrońskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Ewy Zielińskiej, Bożeny Witeckiej, Anny Cholewy, Stanisława Skowrona. Prace prezentowane na wystawie wykonane były z wykorzystaniem drewna. Dla zaproszonych artystów i gości zorganizowany był kącik kawowy i poczęstunek. Spotkanie umiliła oprawą muzyczną lokalna kapela Sami Swoi z Wysók Średnich. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż z wystawą dorobku lokalnego regionalisty byłego nauczyciela i harcerza Feliksa Skowrona. wernisaż przypadł w rocznicę śmierci. W ramach wernisażu zaprezentowany został zebrany dorobek artysty i regionalisty. Na wystawie nie zabrakło bogatych zbiorów artysty; malarstwa olejnego, fotografii, publikacji jego autorstwa. O Feliksie Skowronie przygotowano prezentacje multimedialną, albumy ze zdjęciami, artykuły z prasy, były wspomnienia przyjaciół i znajomych. Na spotkanie wspomnieniowe przybyli licznie jego uczniowie, przyjaciele, mieszkańcy, harcerze, lokalni liderzy, twórcy. Oprawę muzyczną wykonała kapela Sami Swoi z Wysók Średnich.

GMINA POŁANIEC 

10. Historia łączy pokolenia

Stowarzyszenie „Jędrusie”

Projekt miał na celu poszerzenie świadomości historycznej i wzmocnienie postaw patriotycznych środowisk lokalnych, jak również aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności dzieci i młodzieży. Kluczowym działaniem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na aktywizację dzieci i młodzieży poprzez sport i historię regionalną. Społeczność ta jest z obszaru wiejskiego.  Z dużym powodzeniem przeprowadzono następujące działania: zorganizowanie turnieju sportowego o puchar dowódcy i założyciela oddziału partyzanckiego w szkołach podstawowych, konkurs plastyczny w szkołach o tematyce partyzanckiej, konkurs literacki związany z działalnością oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Podsumowanie projektu odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu podczas którego zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody. Podczas podsumowania przedstawiony był spektakl patriotyczny nawiązujący do odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich.

GMINA ŁUBNICE

11. Żwawe babki robią ciasta, pierogi i sałatki

Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowej

Głównym celem projektu było podtrzymanie więzi jaka zawiązała się w grupie KGW i Społeczności wilkowskiej poprzez poprzednie lata i realizowane działania. wielopokoleniowość, której pragnieniem było przekazać tradycję najmłodszym i z nimi podjąć wspólne działania. Do takiego przedsięwzięcia należały wspólne warsztaty kulinarne przed dożynkami i biesiada Babcia, Mama i Ja oraz Katarzynki. Ostatnie lata ich działalności pokazały również, że produkt taki jak pierogi stał się hitem imprez lokalnych. Dzień dożynek został poprzedzony dwudniowymi warsztatami, na których zostały przygotowane cztery rodzaje pierogów, ciasta oraz chleb domowego wypieku. W warsztatach brały udział nie tylko członkinie Koła, ale również młodsze pokolenie (córki i wnuczki),w czasie których wymieniałyśmy się naszymi doświadczeniami i uczyłyśmy się nowości. Kolejnym przedsięwzięciem była współpraca z najmłodszymi mieszkańcami, czyli dziećmi i młodzieżą z Wilkowej. We wrześniowe popołudnie w świetlicy wiejskiej zgromadziły się dzieci i młodzież w celu wspólnych wypieków i wspólnego biesiadowania Działanie to było świetnym pomysłem i przyniosło wspaniałe rezultaty jakim było wielkie zaangażowanie dzieciaków w pracach kulinarnych, a potem przygotowanie stołów do wspólnego poczęstunku. Był to czas, kiedy zatrzymały się mamy i ze swoimi pociechami mogły miło spędzić chwilę, częstując się słodkościami i pizzą wykonaną przez najmłodszych. Wszystkie dzieci i młodzież były Wielkimi Kucharzami. Kolejnym działaniem były Katarzynki, które podtrzymywały polską tradycję i dalszym ciągu integrację środowiska. W dniu 18 listopada 2016 r zostały zorganizowane ostatki dla mieszkańców Wilkowej, podczas których został podsumowany nasz projekt Żwawe babki robią pierogi, ciasta i sałatki. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją strony internetowej, która została odświeżona i wręczono wszystkim uczestnikom Kalendarz na rok 2017 jako promocja naszych produktów i naszego KGW z Wilkowej wydany w ramach projektu „Żwawe babki, robią pierogi ciasta i sałatki”.  Realizacja projektu pozwoliła na wzmocnienie więzi pokoleniowej wśród naszych mieszkańców poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu. Dla gospodyń również bardzo ważny był zakup sprzętu gospodarstwa domowego, który uzupełnił potrzeby naszej świetlicy wiejskiej. Warto również wspomnieć że KGW z Wilkowej uczestniczyło w akcji charytatywnej Pomóżmy Stasiowi Wyleczyć Raka, Panie przygotowały  stoisko z trzema rodzajami pierogów, chlebkiem domowego wypieku i smalcem domowej roboty.

12. Sztuka jednoczy ludzi różnych pokoleń

Grupa nieformalna Inicjatywy Ludzi Aktywnych

Z wielkim rozmachem przeprowadzono plener malarski dla młodzieży i osób dorosłych oraz warsztaty rzeźbiarskie. Zajęcia przyniosły uczestnikom wiele wspaniałych emocji podczas tworzenia i odkrywania nowych talentów. Efekty ich pracy można było podziwiać na wernisażu podczas Jubileuszowej V Biesiady Łubnickiej organizowanej 24 lipca. Ostatnim przedsięwzięciem były warsztaty teatralne osób dorosłych, które odbywały się od września do listopada, a zakończyły spektaklem pn. ,,Kopciuszek” w dniu 6 grudnia. Spektakl skierowany był nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych. Wspaniała scenografia, aktorzy-amatorzy (12 osób) i liczna publiczność dały cudowną atmosferę bajki. Frekwencja przerosła ich najśmielsze oczekiwania w spektaklu wzięło udział około 300 osób. Warto podkreślić że grupa nieformalna Inicjatywy Ludzi Aktywnych jest mocno zaangażowana w założenie stowarzyszenia. Trzymamy kciuki.

GMINA SZYDŁÓW

13. Nasza Mała Ojczyzna częścią wielkiej Europy

Bractwo Świętego Jakuba przy parafii w Kotuszowie

Główny celem projektu ukazanie wyjątkowej roli i piękna, wartości historycznych i kulturowych także społecznych naszego miejsca zamieszkania czyli Małej Ojczyzny znajdującej się na historycznym, europejskim Szlaku Jakubowym. W trakcie trwania projektu zrealizowano następujące działania : Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Walory Parafii Kotuszów” – technika dowolna. Wycieczka rowerowa odcinkiem Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba z Sandomierza do Kotuszowa. W trakcie wycieczki uczestnicy zwiedzili w Sandomierzu Rynek , kościoły św. Jakuba i św. Pawła, następnie ruiny zamku Ossolin i kaplicę „Betlejemka”, Klimontów, pomnik Powstańców Styczniowych w Rybnicy, lasy Nadleśnictwa Staszów znajdujące się w obszarze Natura 2000, Wiśniową, gdzie w kościele parafialnym spoczywa serce Hugona Kołłątaja . Kolejnym działaniem był Konkurs wiedzy skierowany do młodzieży ” Młodzi o naszej Małej Ojczyźnie”. Na zakończenie projektu odbył się Piknik rodzinny „Tu jest mój dom – bądźmy razem” skierowany do ogółu społeczeństwa. W trakcie pikniku ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o Małej Ojczyźnie i wręczono nagrody laureatom. Piknikowi towarzyszyła wystawa konkursowych prac plastycznych „Walory Parafii Kotuszów” oraz wystawa fotograficzna ” Parafia Kotuszów z lotu ptaka” udostępniona nieodpłatnie. Wystawy prezentowano w zakupionym na potrzeby projektu namiocie. Ponadto w trakcie pikniku zorganizowano gry i zabawy o tematyce przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Wykorzystano do tego celu namiot zakupiony na potrzeby projektu. Gry i zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na potrzeby pikniku zakupiono produkty spożywcze oraz niezbędne naczynia jednorazowe. W ramach wolontariatu przygotowano ciepłe i zimne potrawy na piknik, uporządkowano i udekorowano plac im. Ks. Antoniego Sobczyka, rozłożono namioty, zadbano o obsługę uczestników pikniku. Zapewniono oprawę muzyczną i nagłośnienie. Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne i goście licznie przybyli na piknik. W efekcie przeprowadzonych działań została podniesiona świadomość społeczności lokalnej, że zamieszkuje miejsce o wyjątkowych walorach historycznych, przyrodniczych, turystycznych i kulturowych. Działania pozytywnie wpłynęły na integrację społeczności lokalnej, posłużyły zacieśnieniu stosunków międzyludzkich, propagowały zdrowe, aktywne spędzanie wolnego czasu.

14. Szydłowscy seniorzy zdrowi, aktywni, kulturalni

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Szydłowie

Odbiorcami projektu byli głównie emeryci i renciści. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie kilkaset osób z gminy Szydłów. Projekt został poprzedzony kampanią promocyjną. Odbyło się spotkanie mające na celu zaznajomienie uczestników projektu z jego założeniami i oczekiwanymi rezultatami, podczas którego odbyła się prezentacja przybliżająca tematykę szkoleń i warsztatów. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził ratownik medyczny. Dzięki temu działaniu seniorzy oraz licznie zgromadzona młodzież nabyli umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia.. To wspólne działanie podniosło poziom wiedzy nie tylko teoretycznej ale również praktycznej oraz bezpieczeństwa. Kolejne działanie polegało na przeprowadzeniu szkolenia na temat „Zdrowego kręgosłupa. Szkolenie przeprowadzone przez dr nauk medycznych pozwoliło uzyskać Szydłowskim seniorom oraz innym uczestnikom, szeroką wiedzę z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań przy profilaktyce kręgosłupa. Głównym celem tego działania było zdobycie przez osoby starsze, niejednokrotnie borykające się z bólami kręgosłupa, wiedzy na temat profilaktyki, zapobiegania i zdrowego trybu życia, co pozwoli na zahamowanie postępowania choroby lub też pozwoli jej zapobiec. Z dużym zainteresowanie spotkały się również warsztaty z savoir vivre’u, w którym udział wzięło 45 uczestników. Seniorzy podczas wykładu i warsztatów mogli poznać obowiązujące zwyczaje, reguły grzecznościowe obowiązujące w życiu codziennym, formy towarzyskie. Wykładowca zapoznał uczestników z zasadami savoir vivre’u dotyczącymi kilku głównych dziedzin życia: zachowania się w szczególnych sytuacjach; nakrywanie, podawanie do stołu; zasady zachowania przy stole, ułożenie nakryć, sposoby jedzenie, picia zimnych i gorących napojów; wyglądu, prezencji i właściwego ubioru; komunikacji. Uczestnicy mogli w praktyce sprawdzić zdobytą wiedzę podczas wyjazdu na sztukę teatralną oraz uroczystego spotkania podsumowującego projekt. Korzyści uzyskane dzięki realizacji przedmiotowego projektu to: aktywizacja społeczności lokalnej seniorów do działania, integracja międzypokoleniowa, zacieśnienie więzi, wzrost pewności siebie, określenie kierunku kształtowania lokalnej polityki senioralnej.