Edycja 2017

GMINA STASZÓW

1. W poszukiwaniu tradycyjnych smaków

Grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich w Oględowie

Projekt polegał na przeprowadzeniu szeregu spotkań i warsztatów kulinarnych poprowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Oględowie. Do projektu były zaangażowane seniorki Koła Gospodyń Wiejskich, posiadające największe tajniki dawnej kuchni. Dzięki zorganizowanym spotkaniom w ramach projektu, najstarsi uczestnicy mogli podzielić się swoją wiedzą dotyczącą kulinarnych zasad gotowania, przygotowywania przetworów, przechowywania żywności. W trakcie warsztatów, uczestnicy mięli okazję wymienić się swoimi przepisami, by następnie przygotować i degustować wspólnie przyrządzone potrawy. Dzięki wspólnym spotkaniom przy stole, uczestnicy wybrali spośród wielu, 15 ich zdaniem najlepszych przepisów, które znalazły swoje miejsce w stworzonym „Oględowskim przepiśniku kulinarnym”. Wspólne degustacje pozwoliły mieszkańcom wybrać najlepszy ich zdaniem produkt i ogłosić „Oględowską kremówkę” produktem regionalnym

2. „Wspomnienie sierpniowych dni 1944” – cykl działań nawiązujących do historii Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”

Projekt składał się z kilku etapów polegających na przygotowaniu materiałów promocyjnych, zakupie sprzętu do rekonstrukcji historycznej, przeprowadzeniu warsztatów muzycznych polegających na nauce pieśni powstańczych, zorganizowanie pleneru fotograficznego pt. „Powstanie Warszawskie w obiektywie 2017” , zorganizowaniu happeningu w dniu 1 sierpnia na terenie miasta Staszów w parku miejskim im .A Bienia , podsumowanie projektu nastąpiło w dniu 11 listopada otwarciem wystawy fotograficznej w Bibliotece Publicznej w Staszowie . Po zakończeniu projektu nie zaprzestaniemy działalności w tym kierunku i cyklicznie będziemy przypominać w dniu 1 sierpnia o losach powstania warszawskiego poprzez organizowanie spotkań happeningów itp

3. WSZĘDZIE RAZEM. Integracja pokoleń poprzez warsztaty rękodzielnicze

Grupa nieformalna: Talenciaki

Zrealizowano cykl warsztatów rękodzielniczych, w których wzięły udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przeprowadzono warsztaty tkackie oraz warsztaty wykonywania biżuterii różnymi technikami:
– biżuteria koralikowa (wyplatana na dysku kumihiro, „mały jubiler”)
– biżuteria szklana,
– biżuteria „tiffany”,
– biuteria makramowa.
Projekt zrealizowano w Staszowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „TALENT” oraz Staszowskim Ośrodkiem Kultury, który udostępnił pomieszczenia na realizacje warsztatów oraz spotkanie podsumowujące. W zadaniu uczestniczyło ogółem 87 osób. Po zrealizowanych warsztatach odbył się wernisaż wystawy poprzedzony pokazem mody z wykorzystaniem biżuterii wykonywanej podczas wymienionych powyżej warsztatów. W spotkaniu podsumowującym wzięło udział 150 osób. Efektem realizacji niniejszego projektu są nie tylko powstałe prace, ale również integracja społeczeństwa, pobudzenie aktywności do działania w różnych dziedzinach, pokazanie, że wiele inicjatyw może być wspieranych przez inne osoby, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

4. Dzieci Natury

Grupa nieformalna: Dzieci Natury

Głównym celem projektu było pokazanie społeczeństwu, że edukacja w polskich szkołach i przedszkolach wymaga zmiany, nowej jakości i innej świadomości w określaniu rzeczywistych potrzeb dzieci. Celem było też stworzenie takiej przestrzeni i możliwości, żeby dzieci mogły swobodnie się rozwijać, odkrywać siebie i otoczenie w bezpośrednim kontakcie z naturą. Jesteśmy nauczycielkami. Od kilkunastu lat pracujemy w polskim systemie edukacji i każdego roku spotykamy się z niezadowoleniem rodziców, niechęcią dzieci itd. Powtarzające się schematy w pracy z dziećmi nie sprawdzają się i nie nadążają za współczesnym dzieckiem. Dlatego podejmujemy szereg działań , które są innowacyjne i dobre dla dziecka. Zaczęło się od tego, że organizowałyśmy systematyczne wyjazdy do lasu. Okazało się, że dzieci i rodzice (z całej Polski!) byli zachwyceni. Ponieważ jesteśmy placówką położoną w samym środku miejskiego blokowiska, postanowiłyśmy zrobić coś, co przeniesie trochę lasu i swobody do przedszkola. Zakupiłyśmy hamaki oraz tipi po to, żeby zorganizować kącik relaksu w ogrodzie. Zabieramy je również na zajęcia w terenie. Dzieci, bez względu na pogodę relaksują się w ogrodzie, w lesie, na łące. Z przedszkolnej sali zniknęły plastikowe dekoracje, kolorowe ściany i wykładziny. Ze środków własnych (organ prowadzący placówkę) odnowiliśmy parkiet, ze środków projektowych kupiliśmy skrzynki na owoce i własnoręcznie zrobiłyśmy meble oraz kąciki do doświadczeń. Na ścianie w ramach wolontariatu lokalny malarz namalował piękny las. Rodzice własnoręcznie uszyli bawełniane zabawki. Same zrobiłyśmy klocki z drewna i inne kształty. Sala wygląda naturalnie, a więc cudownie. Pokazałyśmy te zmiany całej Polsce. I zadajemy wszystkim pytanie: dlaczego tyle ostrych kolorów w dziecięcych pokojach i przedszkolnych salach? Dlaczego tyle plastiku, grających zabawek itd? Dzisiaj już wiemy, ze dzieci potrzebują zupełnie innych bodźców. Ponadto staramy się organizować otoczenie dziecka w taki sposób, żeby motywować dziecko do podejmowania wielokierunkowej aktywności. Zakupiłyśmy taśmy do slacklin’u oraz liny. Rozpinamy je w ogrodzie i w lesie. To nietypowe zabawy. Dzieci uczą się osiągać cel dzięki koncentracji i determinacji, wspinają się też na drzewa. Okazuje się jednak, że te proste aktywności i zabawy są niezwykle atrakcyjne dla dzieci. Korzystają z nich także dzieci spoza przedszkola i te które odeszły już do szkoły. Zakupione zostały też stoliki, przy których odbywają się zajęcia w ogrodzie, dzieci spożywają posiłki, bawią się. Zorganizowałyśmy „salę pod chmurką”.Często dzieci z własnej inicjatywy organizują zabawy w ogrodzie, bez udziału rodziców czy nauczycieli. Zbudowały np.kanał, wyłożyły folią i zalały wodą. W grudniu. Rankiem pobiegły, żeby zobaczyć czy zamarzła woda. Takie to proste a dzieci nadal siedzą uwięzione w domach, klasach, salach przedszkolnych. To wszystko co robimy dzieje się poza salą. W ogrodzie lub w lesie. Udało nam stworzyć i pokazać rodzicom, nauczycielom, lokalnym władzom i nareszcie całej Polsce nową jakość w edukacji i wychowaniu dziecka inspirowaną modelem edukacji skandynawskiej. Rodzice towarzyszyli nam bardzo często w realizacji zadań. O tym co robimy w ramach projektu, we wrześniu opowiadałyśmy na Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Oświatą. Nasze działania zostały przyjęte z ogromnym uznaniem, stanowimy inspiracje dla innych. Rodzice i całe rodziny dzieci oraz lokalne społeczeństwo dostrzega wartość tych działań ( komentarze na fb, zaproszenie na konferencję w Krakowie, bezpośrednie rozmowy).

5. Wólka Żabna oczami ptaków

Grupa nieformalna: Sołectwo Wólka Żabna

Przedsięwzięcie było realizowane we wsi Wólka Żabna, jednej z najmniejszych miejscowości w gminie Staszów. Był skierowany dla całej społeczności WólkŻabnej o różnorodnej strukturze wiekowej. Działania realizowane były w świetlicyY wiejskiej, w plenerze a także w domach mieszkańców. Przedsięwzięcie, które zrealizowaliśmy polegało na z organizowaniu warsztatów fotograficznych dla mieszkańców wsi Wólka Żabna. Warsztaty pozwoliły uczestnikom nabyć fachową i praktyczną wiedzę z zakresu fotografii. Mieszkańcy kreatywnie spędzili swój wolny czas wyszukując w domach stare zdjęcia angażując do tego swoich bliskich i sąsiadów. Przeprowadziliśmy konkurs fotograficzny, na który wpłynęło 12 zdjęć przedstawiających pocztówkę z Wólki Żabnej. Nagrodzono 4 osoby. Odbywały się spotkania z mieszkańcami i razem dokonywaliśmy wyboru zdjęć do albumu przedstawiających naszą miejscowość w plenerze, dawniejsze budownictwo oraz i scenki z życia wsi. Wykonaliśmy też zdjęcia Wólki Żabnej z drona. Otrzymując w ten sposób zdjęcia naszej wsi widziane oczami ptaków. Wielu starszych osób było nimi zachwycone. Sam sposób fotografowania miejscowości z drona był szczególnie dla starszych osób niezwykłą ciekawostką. Wszystkie te działania pozwoliły nam na zebranie materiałów do wydania albumu o Wólce Żabnej. Znalazły się tam zdjęcia naszej miejscowości z teraźniejszego okresu jak i z dawnych lat. Po wydaniu albumu z organizowaliśmy w świetlicy wiejskiej spotkanie z poczęstunkiem i wystawę zdjęć. Podczas tego spotkania mieszkańcy otrzymali na pamiątkę wydany album. Spotkało się to z bardzo ciepłym odbiorem. Album bardzo się spodobał. Oglądano go od razu, wspominano dawne czasy. Przedsięwzięcie pozwoliło nam na ukazanie piękna i walorów przyrodniczych wsi Wólka Żabna, wypromowanie jej. Mieszkańcy w różnym wieku, zarówno młodzi jak i seniorzy mieli możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Współpracowali razem. Wspólne wyszukiwanie starych fotografii, wspominanie dawnych lat przyczyniło się to integracji w tym integracji międzypokoleniowej. Wszyscy uwierzyli,że nawet w takiej małej wsi jak nasza przy zaangażowaniu mieszkańców można dokonać wielu rzeczy, nauczyć się czegoś nowego i ciekawego. Możemy realizować ciekawe pomysły. Wielu mieszkańców wyrażało chęć kontynuacji tego przedsięwzięcia. nabyte umiejętności robienia zdjęć będą wykorzystywane w przyszłości na stronie internetowej sołectwa.

GMINA POŁANIEC 

6. GRAJ (MY) Z ENERGIĄ

STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ”

Podstawowym celem projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji społecznych tej grupy wiekowej. Cel ten został osiągnięty. Dzięki wsparciu lokalnych liderów z Połanieckiego Klubu Miłośników Gier i Fantastyki w projekcie wzięła udział młodzieży i wolontariusze, którzy mocno angażowali się w organizację poszczególnych działań, tworząc nieświadomie kreatywną grupę nieformalną. Udział młodzieży z terenu gminy Połaniec w organizacji Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych i rozgrywek w Laser Strike zintegrował grupę znajdując płaszczyznę do porozumienia, wymiany doświadczeń i opinii. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na kompetencje społeczne jej uczestników wskazując możliwości własnego rozwoju dla dobra innych. Projekt stał się formą poszukiwania nowych aktywności w środowisku lokalnym, a co za tym oderwania młodych ludzi od świata wirtualnego. Propozycje niestandardowych form spędzenia czasu wolnego znalazły uznanie w oczach uczestników wszystkich gier strategicznych. Realizacja Turnieju Gier Integracyjnych „Team building”, Gry Terenowej z ogniskiem, Poligonu Wrażeń – rozgrywek paintballowych rozwinęła w uczestnikach cechy społeczne związane z byciem w grupie, umiejętnością budowania zaufania, zdolnością do empatii, tolerancji, negocjowania i podejmowania decyzji. Projekt miał na celu zaspokojenie ważnych potrzeb rozwojowych; w tym potrzebę tworzenia więzi interpersonalnych, pobudzania wyobraźni, kreatywnego myślenia, a co ważne akceptacji siebie.

7. Mały i większy czyli razem kreatywnie. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”

„Mały i większy…” to cykl kreatywnych działań dla dzieci 7-10 lat oraz młodzieży gimnazjalnej. Działania odbywały się w świetlicy szkoły podstawowej w Połańcu. Prowadzone były w oparciu o trójki: dwoje dzieci + nastolatek (w sumie 30 uczestników). W rzeczywistości trójki mieszały się w zależności od obecności dzieci na zajęciach. Młodzież wspierała kreatywność dzieci, pomagała w rozwiązywaniu kłopotów, wzmacniała poczucie wartości u dzieci. Nastolatki przeszły wcześniej szkolenie, którego celem było ukształtowanie takiej postawy, aby nie robiły niczego za dzieci i rozbudzały w nich kreatywność. Bloki tematyczne zostały poprzedzone zajęciami integracyjnymi poprowadzonymi metodami pedagogiki zabawy przez wszystkich realizatorów projektu oraz wycieczką do Chrust, które nazwaliśmy „kreatywną krainą” (wszystko, co tam robiliśmy wpłynęło na rozwój wyobraźni i kreatywności). Odbyła się ona w sobotę 30.09.2017 r. i była mocnym rozpoczęciem wspólnych dokonań.
Główna część działań podzielona została na cztery bloki tematyczne. W każdym odbyły się po trzy dwugodzinne zajęcia:
1. planszomania i temu podobne: dixitomania zabawa kartami kreatywnymi z wykorzystaniem gry „Dixit” oraz kart kreatywnych Kimishibai; klockomania czyli budowle z różnych klocków zakupionych za fundusze z projektu oraz będących na wyposażeniu świetlicy; megaplanszomania czyli tworzenie wspólnej podłogowej gry planszowej wg pomysłu dzieci;
2. doświadczenia na serio i na żarty: woda niejedno ma imię…szklanka pusta czy pełna – doświadczenia z wodą; co nas otacza – czyli sztuczki z powietrzem; badamy tajemnice światła – zabawy ze światłem;
3. teatralne igraszki: co to jest teatr, jak zachować się w teatrze, zabawa w teatr; teatr cieni – stworzenie figurek do teatrzyku: „Kaczka dziwaczka” oraz „Cztery słonie” i wystawienie tych wierszy w przygotowanym teatrzyku; teatr kukiełkowy – stworzenie kukiełek z łyżek drewnianych, szmatek, bibuły itp. do przedstawień „Kopciuszek” i „Czerwony Kapturek” oraz wystawienie tych przedstawień dla siebie nawzajem;
4 .DIY – (czyli zrobione samodzielnie) dla małego i dużego; założeniem było, że robimy coś z „niczego”, a więc: ptasie zoo z rolek po papierze toaletowym; ożywiamy kamienie polne metodą decoupage; papierowe gwiazdy z torebek śniadaniowych i papieru.
Na wszystkich zajęciach uczestnicy otrzymali poczęstunek. Na zakończenie odbył się wieczór kreatywny – impreza, na której dzieci zaprezentowały wyniki wspólnej pracy swoim rodzicom. Wszyscy kreatywnie się bawiliśmy, przedstawiając próbki wcześniejszych zajęć. Na koniec uczestnicy otrzymali słodycze i pamiątkowe medale (nie było ich we wniosku) oraz wszyscy posilili się smaczną pizzą.

 

GMINA ŁUBNICE

8. Zapach pieczonego chleba

Grupa nieformalna: KGW Gosposia w Słupcu

Kobiety przekazały lokalne tradycje przekazując je kolejnym pokoleniom. Dlatego nasza grupa zaktywizowała swoją małą miejscowość do działania. Przez wspólne spotykania podczas warsztatów tworzenia cudów kulinarnych dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze zaczęły ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach. Projekt polegał na realizacji warsztatów kulinarnych podczas których wspólnie był wypiekany chleb z przepisów naszych babć, pieczenie mięs, robienie sałatek, pieczenie ciasta oraz przygotowanie deserów i przygotowywanie zdrowej żywności wg starej receptury. Zgromadziliśmy i pokazaliśmy różne urządzenia jakie dawniej służyły do przygotowywania ciasta do wypieku chleba (niecka, łopata, miotełka, hak itp). Warsztaty przeprowadzała nasza bardzo dobra lokalna kucharka ze Słupca- w ramach wolontariatu. W ramach projektu doposażyliśmy naszą świetlicę w niezbędny do naszych dalszych działań piekarnik do różnych wypieków, podgrzewacz do potraw oraz drobny sprzęt AGD. Nasze działania trwały 4 miesiące, odbyło się 9 spotkań warsztatowych. Przeprowadzenie warsztatów było okazją do nawiązania dobrych relacji między starszym a młodszym pokoleniem oraz wymianą doświadczeń i umiejętności. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i chętni do dalszych działań.

 

GMINA RYTWIANY 

9. Edukacja społeczeństwa- od maluszka do staruszka

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro Naszej Wsi” ze Święcicy

Projekt „Edukacja dla społeczeństwa – od maluszka do staruszka” polegał na organizacji cyklu warsztatów. Trwał 3 miesiące (lipiec, sierpień i wrzesień). Nasze działania zaczęliśmy od promocji wszystkich działań projektu poprzez rozwieszenie plakatów, informację na profilu społecznościowym.
1)W lipcu zorganizowaliśmy szkolenie: z zakresu produktu lokalnego”Identyfikacja i promocja produktu i potrawy tradycyjnej” oraz „Zasady wytwarzania ekologicznej żywności tradycyjnej” które zostały przeprowadzone przez specjalistę w dziale przedsiębiorczości. Na festynie „U-Rodziny w Święcicy” przygotowaliśmy potrawy regionalne, która zainspirowały do opracowania „Broszury Potraw Regionalnych” z Gminy Rytwiany, która została wydana na podsumowanie projektu.
2)W sierpniu zorganizowaliśmy 4 szkolenia z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania. Zostały przeprowadzone szkolenia i przygotowano zdrowe potrawy wspólnie z uczestnikami warsztatów, przez wyspecjalizowanego dietetyka- cykl warsztatów
3)We wrześniu odbył się cykl 5 spotkań warsztatowych poprawiające ogólną kondycję fizyczną – zajęcia pilates, 3 spotkania z instruktorem Nordic Walking oraz rajd rowerowy zakończony poczęstunkiem.

10. Mobilna biblioteka

Grupa nieformalna: Mobilna biblioteka

Projekt pt. Mobilna biblioteka”był realizowany w trzech miejscowościach: Święcica, Podborek, Sydzyna. Miejscowości te były wybrane ze względu na brak w tych miejscowościach szkoły, biblioteki. Są to małe wioski w których nie ma żadnych ośrodków kultury . Przed realizacją takiego pomysłu miało miejsce rozeznanie potrzeb społeczeństwa. Projekt polegał na dostarczeniu mieszkańcom książek o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży i dorosłych i ich wypożyczaniu. W tych miejscowościach jest dobrze rozwinięta infrastruktura lokalowa tj. remiza OSP w Święcicy i filie Gminnego Centrum Kultury w Podborku i w Sydzynie. Raz na tydzień lub na dwa tygodnie wolontariusze wypożyczająksiążki dla mieszkańców. Pomysł Mobilnej biblioteki spotkał się z dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowany w przyszłości.

11. G.P.S słomianego wdowca

Grupa nieformalna: Debeściaki z Rt

Projekt „G.P.S. słomianego wdowca” dotyczył szczególnie młodszej i starszej męskiej części lokalnej społeczności. Coraz częstsza emigracja zarobkowa kobiet sprawiła, że mężczyźni zaczęli przejmować obowiązki związane z prowadzeniem domu. Zadaniem naszego projektu było to, aby wykorzystując własne doświadczenie oraz szereg praktycznych porad pomóc mężczyznom przetrwać ten trudny okres rozłąki. Głównym celem naszego projektu było to, aby pokazać jak przy pomocy prostych porad, wskazówek czy ciekawostek przekazać potrzebującym mężczyznom wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne na co dzień. Bardzo ważne jest dla nas to, że uczestnicy biorący udział w projekcie zyskali większą pewność siebie, wiarę we własne możliwości a także odeszli od stereotypowego podziału obowiązków domowych pomiędzy kobietę a mężczyznę. W ramach projektu odbyło się siedem spotkań warsztatowych podczas których uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę na temat gotowania, prania, sprzątania,przygotowania okolicznościowego przyjęcia oraz zadbania o swój wizerunek. Zajęcia warsztatowe rozpoczęliśmy we wrześniu spotkaniem pod nazwą GOTOWANIE. Kucharz pracujący na co dzień w jednym z najmodniejszych lokalnych restauracji pokazał nam jak ugotować pyszny rosół oraz jak w prosty sposób przygotować rewelacyjnie wyglądające danie drugie. Okazało się, że niepotrzebne są żadne predyspozycje do tego aby zrobić smaczny obiad. Poruszone zostały również takie zagadnienia jak: mięso z piekarnika czy mikrofali, naczynie żaroodporne czy rękaw, szybka przekąska, grill, mięso mrożone, próżniowe czy świeże?, pieczywo, przetwory, wędliny warzywa, przyprawy. Drugie spotkanie dotyczące PRANIA, które poprowadziła dla nas kierowniczka pralni dotyczyło praktycznych porad na temat prania, suszenia, oraz prasowania. Uczestnicy dowiedzieli się jak segregować ubrania, jakiego używać proszku czy płynu do prania (do koloru czy do białego) oraz jak stosować odplamiacz do tkanin. Pokazane zostało nam również jak suszyć oraz prasować koszule, spodnie czy pościel. Kolejne spotkanie SPRZĄTANIE poprowadził właściciel firmy sprzątającej, który pokazał praktyczne porady a także techniki dotyczące sprzątania. Dowiedzieliśmy się jak radzić sobie ze sprzątaniem w kuchni, łazience, oraz salonie a także jakie środki czystości wybierać żeby sobie to ułatwić. Na następnym spotkaniu KOLACJA PRZY ŚWIECACH dowiedzieliśmy się czym zaskoczyć partnerkę w doskonale przygotowanej kolacji. Spotkanie to uświadomiło zebranym, że nie liczy się to „co mamy na talerzu” ale klimat tworzą drobne detale oraz serce włożone w przygotowanie tego wieczoru. Na przedostatnim spotkaniu MĘSKIE METAMORFOZY uczestnicy pod okiem wykwalifikowanej stylistki dowiedzieli się jak modnie i schludnie wyglądać. Stylistka poruszyła takie zagadnienia jak: krawat czy mucha, a kiedy bez?, koszula biała czy kolorowa, rękaw długi czy krótki, spinki czy guziki, garnitur ciemny czy jasny. Ostatnie przeprowadzone w ramach wniosku spotkanie warsztatowe TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE MĘŻCZYZNY polegało na przybliżeniu narzędzi internetowych przydatnych w zdobywaniu potrzebnych informacji, pokazaniu przydatnych aplikacji oraz wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Na zakończenie odbyła się GALA FINAŁOWA, którą przygotowaliśmy z niezwykłą starannością i dbałością o każdy nawet najdrobniejszy szczegół. Cały projekt realizowaliśmy w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury, które udostępniło nam zaplecze kuchenne, salę widowiskową , świetlicę, salę komputerową, aparat fotograficzny oraz kamerę.

 

GMINA SZYDŁÓW

12. W poszukiwaniu tanecznej przeszłości Szydłowa

Grupa nieformalna: Taneczne Inspiracje

Główny celem projektu była integracja i aktywizacja młodzieży Gminy Szydłów oraz rozwój Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów poprzez wspólne działanie i dążenie do wspólnego celu. Zmotywowanie członków zespołu do stałego podnoszenia swoich umiejętności w dziedzinie tańca. Nabywania umiejętności pracy w grupie i wyrażania swoich potrzeb, kształtowanie samodyscypliny, samokontroli oraz samooceny. Ukazanie sposobu na twórcze i aktywne wykorzystanie czasu wolnego.
1.Działanie pierwsze- przeprowadzono warsztaty taneczne w miesiącach lipiec-październik(32 godziny) zakończone pokazami na:
Międzynarodowym Turnieju Rycerskim o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie
Festynie Rodzinnym w Grabowicy koło Pacanowa
Spotkaniu z tańcem dawnym i muzyką klasyczną w Muzeum Narodowym-Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach
Akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Gimnazjum w Szydłowie
Narodowym Czytaniu Wesela St. Wyspiańskiego dla mieszkańców Gminy Szydłów
2. Działanie drugie- wykonano 5 kompletów strojów damskich średniowiecznych
3. Działanie trzecie- odbyła się wycieczka członków Zespołu Tańca Dawnego do Muzeum Narodowego-Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej
4. Działanie czwarte – zorganizowano bal andrzejkowy
5. Działanie piąte -odbyły się sesje zdjęciowe i nagraniowe podczas pokazów tanecznych, w plenerze i w pałacowych wnętrzach.
6. Działanie szóste- wydano kalendarz zespołu (40 sztuk ) dla uczestników warsztatów i sponsorów.
Osiągnięte efekty:
Aktywnie i atrakcyjnie spędzony wolny czas. Członkowie zespołu poznali nowe tańce, historię tych tańców, mają większe umiejętności taneczne. Warsztaty miały za zadanie przygotować zespół na pokazy taneczne, oraz do uczestniczenia w animacjach tanecznych podczas balu. Były także atrakcją turystyczną, w lipcu i sierpniu odbywały się w plenerze, na Placu Zamkowym w godzinach popołudniowych, wtedy gdy turyści zwiedzali Szydłów. Podczas warsztatów turyści byli zapraszani do wspólnej zabawy i w niej uczestniczyli. Przeprowadzono sesje zdjęciowe tancerzy, których efektem był wydruk 40 kalendarzy 12 stronicowych. Zdjęcia posłużyły do montażu 8 filmów promujących działalność zespołu tanecznego i Szydłów . Filmy umieszczono na You Tube, na stronie www.szydlow.pl i portalach społecznościowych.
Zwiększył się udział w życiu społecznym młodzieży. Nastąpiła integracja społeczności lokalnej podczas przygotowania inscenizacji Wesela St Wyspiańskiego. Zwiększyła się atrakcyjność miejscowości dla mieszkańców i turystów.

13. KUCHNIA REGIONALNA WCZORAJ I DZIŚ

STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUDKACH

Głównym celem zrealizowanego projektu była integracja i zaktywizowanie społeczne mieszkańców Rudek,pobudzenie do wspólnego spędzania czasu poprzez spotkania kulinarne a także stworzenie miejsca spotkań dla całej miejscowości. Spotkania kulinarne zmobilizowały, głównie Panie z naszej miejscowości do przygotowywania potraw i przetestowania różnych przepisów. Stworzyły one możliwość wspólnego spędzania czasu gdzie przygotowane potrawy były próbowane i oceniane czy powinny się znaleźć w wydawanej książce. Stały się także odskocznią od codziennych obowiązków i okazją do wspólnego spędzania czasu. Spotkania spowodowały integrację społeczną wśród mieszkańców i stworzenie miejsca spotkań dla nich. Zakupienie stolików i krzeseł z korzyścią dla społeczeństwa, miało na celu stworzenie miejsca w którym mogłyśmy się spotykać, mieć na czym i przy czym usiąść. Zakupiony sprzęt w postaci kuchenki mikrofalowej która niejednokrotnie będzie używana podczas spotkań jest jednym z efektów projektu. Zorganizowane ognisko, znowu stworzyło okazję do wspólnego spędzenia czasu nawet w listopadowy dzień. Wydana książka która jest uwiecznieniem tych spotkań,jednocześnie jest też efektem końcowym projektu. Zostawia ona ślad w naszej społeczności że są osoby które chcą wspólnie tworzyć coś fajnego.

GMINA BOGORIA 

14. Łączy nas tradycja

Stowarzyszenie Szczeglice- tradycja, kultura, rozwój

Celem projektu było: zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności kulturą i historią naszej miejscowości, tradycjami i obyczajami ludowymi regionu, aktywizacji lokalnej społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad ochrony przyrody oraz integracji różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej Gminy Bogoria.
Jako priorytet traktujemy przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji regionalnych w ich możliwie najwierniejszej formie. Bardzo ważne jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kulturowych związanych z naszym regionem tj. obyczaje, zwyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości, a co za idzie pielęgnowanie polskości poprzez uwrażliwienie na obyczaje, otaczającą przyrodą. Projekt był realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych, poszukiwanie nowych obszarów w lokalnej aktywności kulturowej oraz poznawanie własnej tożsamości, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. Uważamy, że działań mających na celu poznawania historii naszego regionu, uczenia szacunku do kultury ludowej jako spuścizny naszych dziadków oraz sposobności do ocalenia od zapomnienia całego dorobku ludowego, nigdy nie jest za dużo w edukacji społeczeństwa. Poprzez realizacje naszego projektu chcieliśmy wzmocnić wśród lokalnej społeczności poczucie przynależności do regionu , jego tradycji i kultury. Dobrem wspólnym mieszkańców miejscowości Szczeglice jest wspólne działanie czasu wolnego, integracja międzypokoleniowa.
Przeprowadzone zostały następujące działania:
– organizacja ,,Wieczoru Wspomnień,,
– organizacja ,, parafialnego Święta plonów,
– organizacja,, Pikniku ,, Na polanie, w lesie,
Projekt pogłębił edukację regionalna naszych mieszkańców. Uczestnictwo w nim pozwoliło im nawiązać bliższe kontakty, wzmocniło więź między rodzinami. Poznanie historii naszego regionu pozwoliło uczestnikom dostrzec wartościowe elementy obyczajów pochodzących z miejsca ich zamieszkania.