Edycja 2013

 

1. Zakątek Marzeń – Rodzinne Miejsce Spotkań w Kurozwękach

Realizator projektu: Grupa nieformalna – Grupa Aktywnych Mam działająca przy Stowarzyszeniu Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk
Osoba kontaktowa: Anna Gozdek,
tel. 695 766 458

Głównym celem projektu było zagospodarowanie części parku, znajdującego się w centrum miejscowości Kurozwęk. Za dobro wspólne Grupa Aktywnych Mam uznała miejscowy park, w którym zobaczyła potencjał na stworzenie miejsca przyjaznego spotkaniom i zabawom rodzinnym.

W ramach projektu grupa zrealizowała szereg działań, których efektem było powstanie miejsca spotkań rodzinnych. Istotą projektu była integracja mieszkańców, szczególnie młodych rodzin z dziećmi. Projekt rozpoczął się od  porządkowania części parku, sadzenia krzewów i kwiatów oraz wykonania ogrodzenia i zainstalowania urządzeń do zabawy. Zorganizowano również ognisko i wspólny piknik rodzinny.

Dzięki zrealizowaniu projektu młodzi rodzice – mieszkańcy Kurozwęk uwierzyli, że wspólnie mogli poprawić sytuację swoich dzieci, stworzyć im miejsce przyjazne dla zabawy i rozwoju. Wokół wspólnego celu udało się zintegrować całą społeczność lokalną a także spędzić wolny czas zawiązując nowe znajomości i przyjaźnie.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Kurozwęk, szczególnie najmłodsi ale też ich rodzice i dziadkowie.

 

 

2. Razem Działamy – dzieci, młodzież i dorosłych w rozwoju talentów wspieramy

Realizator projektu: Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie
Osoba kontaktowa: Paulina Szewczyk, Telefon: 600 330 476

Celem projektu było stworzenie warunków do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wsparcia w rozwoju umiejętności i zainteresowań mieszkańców Rakowa. Za dobro wspólne w projekcie przyjęto spędzanie czasu wolnego.

W ramach projektu zrealizowano wiele działań warsztatowych o bardzo różnej tematyce min.
-warsztaty dekorowania przedmiotów z masy papierowej,
-warsztaty scrapbookingu z wykorzystaniem materiałów papierniczych, stempli i dziurkaczy,
-warsztaty plastyczne, na których uczestnicy poznali techniki artystyczne,
-warsztaty florystyczne,
-warsztaty patchworku,
-warsztaty decoupage,
-warsztaty malowania woskiem,
-warsztaty kulinarne.
Podsumowaniem działań była wystawa artystyczna, na której zaprezentowano prace uczestników.

Rezultatem projektu było zapoznanie i udział w nowych atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Rakowa, a także wspólna integracja, możliwość dzielenia się swoimi umiejętnościami a także rozwijanie i odnajdowanie nowych pasji.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Rakowa.

 

3. Darzy nam las wokół nas

Realizator projektu: Grupa nieformalna – Grupa Buczyna jako IDL

Partnerzy projektu: Koło Łowieckie Szarak z Bogorii

Osoba kontaktowa: Beata Jaworska, Telefon: 601 84 45 84

Celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności, że przyroda która ich otacza w tym lasy i zamieszkujące je zwierzęta to ich dobro wspólne, o które wszyscy powinni się troszczyć. W Gminie Bogoria szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta są dużym problemem, gdyż jest to gmina rolnicza, dzięki działaniom w ramach projektu mieszkańcy zdobyli wiedzę na temat w jaki sposób radzić sobie z dziką zwierzyną jednocześnie jej nie szkodząc.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
-kącik przyrodniczy,
-konkursy plastyczne i wiedzowe pt.: „Co biega i hasa po bogoryjskich lasach”,
-pokaz multimedialny pt.:”Flora i fauna regionu świętokrzyskiego”,
-warsztaty plastyczne – zielnik naszej gminy, malowane na drewnie oraz dekoracje bożonarodzeniowe. Podczas projektu odbyła się również prelekcja, na temat zapobiegania szkodom powstałym w wyniku bytowania zwierząt leśnych.

Rezultatem projektu było przekształcenie się nieformalnej grupy Buczyna w Stowarzyszenie Buczyna. Było to również znaczące doświadczenie dla mieszkańców gminy, którzy podczas warsztatów zdobywali wiedzę przyrodniczą a także mogli zintegrować się podczas odtwarzania wspólnych tradycji.

Mieszkańcy Gminy Bogoria w tym głównie rolnicy oraz młodzi mieszkańcy, którzy mogli zdobyć wiedzę na temat otaczającej ich przyrody.

 

 4. Połaniec dla rodziny

Realizator projektu: Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”

Partnerzy projektu: Gmina Połaniec.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Sokołowska, Telefon: 509 182 935

Celem głównym projektu było budowanie i rozwijanie więzi i dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Za dobro wspólne w projekcie przyjęto zdrowe więzi w rodzinie, które są gwarancją zdrowego życia mieszkańców.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

– Papierowe bzdurki, warsztaty dla babci, mamy i córki,

– Latawcowa Kraina warsztaty robienia latawców dla dziadka, taty i syna,

– Rowerowy Rajd wokół Połańca,

– Nie bój się koni, popołudnie w szkółce jeździeckiej,

– Pokaż co masz w szafie, spotkaj się z nami i wymień się ciuszkami,
– Konferencja pt.: ” Zdrowe więzi, zdrowa rodzina”,
– Zajęcia w obserwatorium astronomicznym.

Działania przygotowane były z myślą o rodzinach aby wspólnie mogły spędzać ze sobą czas i umacniać więzi.

Mieszkańcy Połańca dostrzegli nieznane dotąd możliwości tkwiące w mieście. Wzrosła świadomość na temat więzi w rodzinie oraz potrzeba spędzania ze sobą wolnego czasu.Cała społeczność lokalna zintegrowała się wokół celu projektu, a dodatkowo rozwijała i odnajdowała nowe pasje.

 

5. Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny

Realizator projektu:  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „Przyszłość”

Partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Osoba kontaktowa: Paulina Majczak – Tarka, Telefon: 667 138 773

Celem projektu było wzmocnienie tożsamości ze swoją Małą Ojczyzną, wśród uczniów z Koniemłót. Budowanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy osobami młodymi a ich rodzicami i dziadkami. Za dobro wspólne w projekcie uznano więzi ze swoją Małą Ojczyzną ich wzmacnianie i tworzenie.

W ramach projektu zrealizowano różne działania:

– Festyn połączony z zawodami sportowymi oraz konkursami tematycznymi (myślą przewodnią tego wydarzenia było uczczenie pamięci ks. Romana Kotlarza),

– Konkurs plastyczny pt. „Bohater Mojej Małej Ojczyzny”.

Społeczność stała się bardziej zintegrowana, różne grupy lepiej się poznały, miejscowość stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Cała społeczność skupiając się wokół projektu, mogła aktywnie spędzić wolny czas, a także rozwijać swoje pasje.