Tylko do 30 września można składać wnioski w programie „Moje miejsce na Ziemi”. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia.
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie 
http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Ruszy%C5%82-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-do-programu-%E2%80%9EMoje-miejsce-na-Ziemi%E2%80%9D.aspx